Artykuły

Kierowca karetki w transporcie

Każdy z nas widział karetkę pędzącą na sygnale, ale nie każdy wie o tym, że jest kilka rodzajów ambulansów. Pogotowie ratunkowe to zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) P (podstawowe) lub S (specjalistyczne). Ale to nie o nich chciałbym Państwu opowiedzieć, tylko o kierowcach z zespołów transportu sanitarnego i medycznego (T).

Głównym zadaniem transportu jest realizacja zleceń wystawianych przez lekarza. Może to być transport chorego do szpitala, odwóz pacjenta do domu po odbytym leczeniu szpitalnym, przewóz chorego do poradni lub natychmiastowy transport pacjenta miedzy placówkami medycznymi celem kontynuacji leczenia w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności. Wiele jest rodzajów transportów, ale we wszystkich wymagana jest od personelu wielozadaniowość i dobra znajomość sprzętu, z którego korzystają. Kierowca nie tylko zajmuje się prowadzeniem ambulansu, ale również musi pilnować i dopatrywać stanu technicznego powierzonego mu pojazdu. Zadania należące do kierowcy to prowadzenie dokumentacji wyjazdowej, dbanie o stan techniczny karetki i sprzętów znajdujących się na wyposażeniu. Zespoły transportowe składają się w głównej mierze z dwóch osób, a przy transportach specjalistycznych zwiększane są o dodatkową trzecią osobę, którą jest lekarz. W takich transportach kierowca wykonuje polecenia lekarza, ratownika i jeśli zajdzie taka potrzeba, bierze czynny udział w udzielaniu pierwszej pomocy,  resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub innych czynnościach wymagających dodatkowej osoby. Od całego zespołu wymagana jest pełna współpraca, by świadczone usługi były na jak najwyższym poziomie. W tej pracy nie ma miejsca na brak zaufania do kolegi czy koleżanki z zespołu. Kierowca w czasie wyjazdu w kodzie pierwszym (na sygnale) jest odpowiedzialny za bezpieczny transport całego zespołu wraz z pacjentem. Jazda na sygnale wymaga od kierowcy pełnego skupienia, zaangażowania i obserwacji całego otoczenia wokół pojazdu, jak i wewnątrz karetki, a w szczególności w przedziale medycznym. W grę wchodzi również duże obciążenie psychiczne kierowcy jak i reszty zespołu. Jazda na sygnale nie należy do łatwych zadań kierowcy i na pewno nie pomaga mu w pracy zachowanie innych uczestników ruchu. Widać już efekty kampanii informacyjnych w tym temacie, ale to nadal zbyt mało. Dlatego każdy z nas powinien pamiętać o tym, by zachować zdrowy rozsądek na drodze.  Każdy kierowca karetki musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Kierowcy-ratownicy , kierowcy-sanitariusze , kierowcy-noszowi lub sami kierowcy jeżdżą w głównej mierze tylko w transporcie sanitarnym lub medycznym. Zespół wyjazdowy (T) realizuje zlecenie na transport wydane przez lekarza ze szpitala, poradni czy  NPL-u (nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). Poza transportem pacjentów  przewożona jest również krew, materiały biologiczne czy narządy wewnętrzne do przeszczepu. Kierowcy niemedyczni są nieliczną grupą zawodową w Zespołach Ratownictwa Medycznego, gdzie w głównej mierze są sami Ratownicy Medyczni, Pielęgniarze, Lekarze.

 W tym krótkim artykule chciałem Państwu opisać prace kierowcy… jest to mały ułamek całości, ale wystarczający, by zrozumieć czym się zajmujemy.