Category Archive : Archiwum spotkań w regionie

Zaczęło się w Sandomierzu, a kończy się w Radomiu. Chodzi oczywiście o cykl spotkań pracowników pomocniczych z Koordynatorem projektu – Krystianem Karolem Krasowski. Wiele miast jeszcze chciało się spotkać, niestety z wielu przyczyn kolejne spotkania odbyć się będą mogły po zarejestrowaniu Związku Zawodowego.

A wracając do Radomia – sprawczynią całego „zamieszania ” była koleżanka Marta Sasin, której koordynator powierzył rolę liderki regionalnej dla miasta Radomia. W spotkaniu udział wzięło 14 osób. Tematy poruszane podczas spotkania nie wiele różniły się od tych z innych miast, które odwiedził Krystian. Znaczy to tyle, że rozmawiamy o problemach ogólnopolskich.
Radom działa- co bardzo cieszy. Pracownicy wzięli sprawy w swoje ręce, wynajęli adwokata by zawalczyć o swoje prawa. Oczywiście liderka obiecała, ze wszelkie działania będą prowadzone pod logiem projektu w porozumieniu szefem PPwOZ – co ogromnie nas cieszy, bo to jest dowód na to się organizujemy i potrafimy dogadywać!

Ekipa z Elbląga

Elbląg nie jest wolny od problemów jeżeli chodzi o pracowników z grup pomocniczych. To spowodowało, że pracownicy postanowili zaprosić koordynatora projektu aby porozmawiać o ważnych sprawach, które muszą zostać załatwione. Po wysłuchaniu tematów, skrzętnie zapisanych w notesie koordynatora, Krystian przedstawił możliwości oraz plan działania. Wszyscy zebrani mieli świadomość, że łatwo nie będzie ruszyć wielu tematów, co jest pokłosiem zaniedbań, strachu wielu, wielu lat. Liczymy, że razem uda się nam zmienić rzeczywistość, zacząć zmieniać świadomość pracowników co skutkować może poprawą warunków pracy, oraz płacy w PPwOZ. Liderką została koleżanka Sylwia.

Stargard!

7 wrzesień 2021 to dzień kiedy koordynator projektu mógł spotkać się, poznać, wysłuchać koleżanki z Stargardu. to było bardzo interesujące spotkanie pod wieloma względami.
Omówiono wiele ważnych tematów zarówno z punktu widzenia pracowników jaki projektu. Cieszymy się bardzo, że Stargard przyłączył się do walki o lepsze warunki pracy la personelu pomocniczego w ochronie zdrowia. Liderką regionalną została koleżanka Agnieszka Filter – bardzo się z tego powodu cieszymy. Gratulacje i powodzenia.

Puławy – Lublin – Warszawa

W dniu 30.08.2021 r. Krystian spotkał się z pracownicami z Puław – ale nie tylko, bo swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy oddziału psychiatrii z Lublina. Jako że z częścią pracowników koordynator zna się od początku istnienia projektu – atmosfera byłą iście rodzinna. Jak na każdym spotkaniu Krystian przestawił :

– co udało się zdziałać w ramach projektu
– jakie są plany na przyszłość – i tu szczególnym zainteresowaniem obdarzono kwestię Związku Zawodowego.
– pracownicy opowiedzieli o palących ich zdaniem problemach
– Krystian przedstawił możliwości i ewentualne działania

Po oficjalnej części zebrani wzięli się do konsumpcji przepysznie pizzy – a w związku z tym, że padał deszcz – dalsza część spotkania odbywała się w lokalu 😉

liderką regionalną została koleżanka Joanna Goluch – powodzenia!

Spotkanie we Wrocławiu

Wrocław. Spotkanie z pracownikami tutejszych szpitali. Chyba już nie muszę się utwierdzać w przekonaniu, że słuszną obrałem – drogę, spotkań osobistych. Kwestia przekonania wielu, że Projekt to szansa, z której skorzystać musimy wszyscy. Myślę, że dojdziemy do takiego momentu, że uwierzycie, że zmiany zależą od nas/Was
Wśród liderów witam koleżanka Beatę Dudę. To ona wraz z Pawłem Borysiem (wice lider) będą ogarniać Wrocław.
Dziękuję za zorganizowanie spotkania, za gościnę w tym pięknym mieście. Dziękuję za rozmowę nie tylko o pracy 🙂