Category Archive : PPwoZ-Regiony

11.04.2022 roku – zaplanowane zostało spotkanie. Spotkanie ważne dla pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Już w zeszłym roku, tuż po podwyżkach związanych z wprowadzeniem nowej siatki płac w ochronie zdrowia – pracownikom niemedycznym (SOR) dyrektor placówki postanowił zabrać dodatek za racę w godzinach nocnych oraz świątecznych. Głównym argumentem Pana dyrektora był fakt – ze dodatki w obecnej procentowo wysokości – zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje tylko pracownikom wykonujący zawód medyczny.

Pracownicy jeszcze przed rozpoczęciem działalności naszego związku próbowali walczyć o przywrócenie dodatków lub uzyskania rekompensaty – ale niestety dyrektor okazał się nieugięty. Pracownicy próbowali uzyskać również pomoc „S”. Również nie przyniosło to zamierzonego efektu. w końcu przedłużono wypłacanie dodatku – podpisując porozumienie.

Załoga była przekonana – że po okresie z porozumienia będą mogli rozpocząć negocjacje z dyrektorem – tu przyszło wielkie rozczarowanie. Pan Dyrektor nie chciał rozmawiać. W końcu mogliśmy zacząć działać jako Związek Zawodowy. Od razu zaczęliśmy od wysokiego A – prosząc Posłankę RP, Panią Magdalenę Biejat o pomoc.

Przed spotkaniem w ratuszu spotkaliśmy się z pracownicami – w szpitalnej świetlicy gdzie podjęliśmy bardzo wiele ważnych tematów.

Zostało zorganizowane spotkanie w Urzędzie Miasta. Biuro Poselskie otrzymało informację, że UM zaprosi również dyrektora szpitala – bo głownie (po unikach ze strony dyrektora ) na obecności tej osoby głownie nam zależało. Okazało się, że na spotkaniu nie „zaszczyci” nas swoją obecnością Pan Marek Pacyna – rzekomo wynikło nieporozumienie – i nikt dyrektora nie zaprosił. Spotkanie trwało nieco ponad 10 minut – zostaliśmy zapewnieni, że zostanie zorganizowane kolejne spotkanie…

W dniu 01.04.2022 rok ( i nie, to nie jest żart) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku odbyło się spotkanie Związkowców OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia z Posłem RP – Panem Adrianem Zanbergiem. Pan Poseł wysłuchał to co do powiedzenia ma załoga – szczególnie w kwestii niewypłaconego dodatku tzw. Covidowego (pierwszej transzy) dla salowych z oddziału Urologii. Po spotkaniu Pan Adrian Zanberg wraz osobami towarzyszącymi udał się na rozmowę do Dyrektora placówki.

Dowiedzieliśmy się, że Dyrekcja pochyli się raz jeszcze nad każdą z osób – które w całej tej sytuacji poczuł się pokrzywdzone. To dało nam pewnego rodzaju nadzieję, ponieważ wcześniejsze próby uzyskania dodatku kończyły się zasłanianiem rozporządzeniem Ministra Zdrowia…

W dniu 23.03.2022 na zaproszenie dyrekcji – odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wszystkich organizacji związkowych działających przy WSZ . W tym roku po raz pierwszy mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w takim spotkaniu. OMZZ PPwOZ reprezentował Prezes Krystian Karol Krasowski oraz nasza Liderka Katarzyna Zwiotowska. Podczas spotkania Prezes OMZZ PPwOZ na prośbę dyrektora przedstawił Związek – podzielił się spostrzeżeniami, postulatami. Następnie został przedstawiony uczestnikom stan finansów oraz plan na rok 2022 – odnośnie m.in funduszu socjalnego.

Po spotkaniu z dyrekcją mieliśmy czas na zorganizowanie rozmowy z pracownicami – jednocześnie członkiniami naszego związku. Podczas spotkania podjęliśmy bardzo wiele istotnych tematów m.in. dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz świątecznych czy nowej siatki płac.

Źle się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim!

Decyzją Dyrektora Naczelnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. pracę ma stracić 22 pracowników pomocniczych – głownie salowych. Z informacji pozyskanych od pracowników to dopiero początek zwolnień jakie planuje dyrektor. Jak przeczytać można w uzasadnieniu wypowiedzenia decyzja zapadła z powodu trudnej sytuacji placówki, a kryterium wyboru pracowników do zwolnienia zostało zawarte  w nieopublikowanym rozporządzeniu dyrektora.
Pracownicy otrzymali trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wcześniej nikt nie spodziewał się takiego „prezentu” na święta.

Na adres mailowy otrzymaliśmy informację o zwolnieniach i prośbę o pomoc. W związku z powyższym Prezes Zarządu OMZZ PPWoZ wystosował pismo do Dyrektora szpitala , Starosty Ostrowickiego, Posła  z okręgu kieleckiego. Zostały również powiadomione media.

Jako Organizacja Związkowa – nie będziemy stać obojętnie wobec tego typu zdarzeń, będziemy wspierać pracowników.
 

Materiały w prasie, oraz TV w tej sprawie: