OMZZ.PPWOZ.55

  • OMZZ.PPWOZ.55,  Regiony

    Spotkanie w Sochaczewie

    Na zaproszenie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, w dniu 22.03.2023 r. odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi działającymi w placówce. Inicjatorem spotkania był NSZZ Solidarność. Tematem spotkania była sytuacja dot. Społecznego Inspektora Pracy, oddziału ginekologii, współpracy pomiędzy…