Category Archive : Wydarzenia

W związku za zapowiadanym od pewnego czasu Nadzwyczajnym Walnym Członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu pomocniczego w Ochronie Zdrowia informujemy :

Nadzwyczajne Walne Członków OMZZ PPWOZ zostaje zwołane na podstawie uchwały zarządu z dna 18.01.2023 roku. 

Skorzystaliśmy z najbardziej optymalnej formy – Nadzwyczajnego Walnego w opcji zdalnej – wydarzenie będzie miało miejsce 28.01.2023 r. Dla osób chętnych – jest możliwość uczestniczenia w wydarzeniu osobiście – w Lublinie, ulica Jaczewskiego 8 (na uli uniwersyteckiej mieszczącej się w szpitalu SPSK4) . Bez względu na wybraną formę (bycia na miejscu lub on-line) wszyscy głosować będą poprzez platformę. 

Każdy członek OMZZ PPWOZ otrzyma SMS o treści :OMZZ PPWOZ Walne Zebranie Online 28.01.2023r.
Strona: app.wza24.pl
Login: #login#
Haslo: #haslo#

SMS zostaną wysłane 20.01.2023 – jeżeli ktoś z Państwa – będący członkiem OMZZ PPWOZ nie otrzymają wiadomości, proszę zgłosić się do środy 26.01.2023 – .

Numery telefonów na które zostaną wysłane smsy są zebrane z deklaracji. Jeżeli ktoś nie podał w deklaracji numeru, lub zmienił numer a nas nie powiadomił – proszę o zgłoszenie do liderów (do 26.01) 

podajemy do wiadomości : 
1. Uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
2. Proponowany porządek obrad 
3. Regulamin obrad 

Dokumenty w załączniku 

Do dnia (20.01.2023)dzisiejszego zgłosili się kandydaci do organów :

Zarząd :
1. Monika Broda 
2. Anna Koguc 
3. Krzysztof Raszkiewicz 
4. Małgorzata Śnieżek 
5. Bożena Jakubusek 

Komisja Rewizyjna :
1. Anna Skóra 
2. Iwona Szypulska 
3. Ewa Sokołowska 

Komisja odwoławcza:

  1. Izabela Kalata 
  2. Bogumiła Grzymała 
  3. Agnieszka Romańczuk 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione konto bankowe, na które można wpłacać darowizny oraz należy wpłacać składki członkowskie wynikające ze statutu, przyjętego przez Członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

Dane do przelewu:

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia
ul. Erazma Ciołka 15/lok 303
01-445 Warszawa

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
57 89310003 0704 7187 2000 0001

Tytuł wpłaty
1. W przypadku darowizny – Darowizna (od kogo)
2. W przypadku składki członkowskiej płacone indywidualnie :
a) składka za miesiąc np. marzec 2022 rok od (imię i nazwisko) nazwa placówki
b) W przypadku składki półrocznej proszę o wypisanie miesięcy np. składka za III, IV,V, VI, VII, VIII 2022 roku
C) w przypadku składki rocznej – składka roczna za rok 2022
3. W przypadku chęci opłacenia składek wspólnie (OMZZ PPWOZ nie wybiera  osoby do zbierania – pozostaje to w gestii związkowców, nie bierzemy odpowiedzialności za wspólne zbieranie ) proszę o wpisanie w tytule przelewu nazwę placówki / lub oddziału z adresem placówki z jakiej  pochodzą składki członkowskie. Osoba zbierająca pieniądze zobowiązana jest do przesłanie w ciągu 7 dni od daty wykonania przelewu – imiennej listy wpłacających . Należy jednak pamiętać aby na liście widniał podpis osoby wpłacającej oraz kwota wpłacana

proszę pamiętać – że szczególnie w przypadku przelewu składki z konta nie będącego własnością związkowca – w tytule należy podać imię i nazwisko osoby, której składki dotyczą oraz nazwę placówki!

W roku 2022 proszę wpłacać składki od marca do grudnia ( 10 miesięcy x 20 zł)

Składki za marzec proszę wpłacać do końca miesiąca. Od kwietnia 2022 wpłaty dokonać trzeba do 15 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że składka wynosi 20 zł, w przypadku opłaty za rok dwa miesiące są „gratis (płacimy za 10 miesięcy zamiast 240 – 200 zł) , brak opłacenia składki przez trzy miesiące skutkować będzie wykreśleniem z listy członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.

Protest pracowników ochrony zdrowia

W dniu 11.09.2021 wzięliśmy udział w  manifestacji pracowników ochrony zdrowia. Organizatorem wydarzenia Był Ogólnopolski Komitet Protestacyjno – Strajkowy, który dzięki swojemu zasięgowi mógł zgromadzić kilka tysięcy medyków i niemedycznych. Wśród nich byliśmy i my – przedstawiciele projektu (17 osób). Byliśmy niewielką, a jakże głośną grupą, zauważoną przez innych uczestników manifestacji.