Działalność,  Spotkania!

(Kolejny)List do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

Jako środowisko niemedyczne, Pracowników Pomocniczych mamy swój udział w opiece nad pacjentem, nie tylko zarażonym SARS – CoV -2 co wielokrotnie udowadnialiśmy, również  przesyłając do Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia – nasze zakresy  obowiązków. Wynika z nich jasno, że mamy kontakt z pacjentem poprzez bezpośrednią pomoc personelowi medycznemu w różnych czynnościach, na które składa się opieka nad chorym.

Uwierzyliśmy, że nasze starania pomogą zrozumieć Panu jako Ministrowi Zdrowia – że jesteśmy niezbędną częścią Ochrony Zdrowia – i  doceni Pan nasze zaangażowanie w takiej samej formie i zakresie, jak robi Pan to w stosunku do  pracowników medycznych.

Z ogromnym niedowierzaniem przyjęliśmy Pańską decyzję o przyznaniu nam jednorazowego dodatku w kwocie  pięciu tysięcy złotych brutto uważając, że jest on niesprawiedliwy. Co więcej, mógł być to pierwszy krok do zauważenia i docenienia przez społeczeństwo naszych grup zawodowych. W mojej ocenie, co ze smutkiem muszę zauważyć dzieje się zupełnie inaczej. Nie wyciągnięto wniosków, i nadal traktuje się Personel Pomocniczy jako pożyteczne tło i zaplecze dla pracy medyków. A przecież każdy kto ma pojęcie o działaniu Ochrony Zdrowia wie, że bez sprawnego zespołu – w którego skład wchodzą m.in. salowe, sanitariusze, rejestratorki, kuchenkowe, sekretarki – czy niemedyczni kierowcy karetki,  nie ma dobrze funkcjonującej placówki.

Od czerwca otrzymałem wiele informacji o nieprawidłowościach w wypłatach dodatku tzw. „covidowego” –  i takie informacje otrzymuję również po dziś dzień. Dowolność umieszczania na listach do dodatków pracowników sprawiła, że wielu z tych, którzy ryzykując swoje i swoich bliskich zdrowie dbali o pacjenta, wspierali medyków, często ponad  podstawowe obowiązki – nie otrzymało dodatku – i dziś czują się niedocenieni, niepotrzebni  – wielu myśli nawet o zmianie pracy. Taki stan rzeczy przy obecnych brakach kadrowych, o których Ministerstwo Zdrowia prawdopodobnie nie chce nic wiedzieć jest niedopuszczalny.

Sytuacja, która ma obecnie miejsce nie napawa nas optymizmem i nie wróży ona również zmiany podejścia Pana Ministra do Personelu Pomocniczego. Ominięcie nas w nowej formule rozliczania dodatku za  opiekę nad pacjentem – jest kolejnym jasnym znakiem braku zrozumienia powagi obecnej sytuacji i naszej roli w systemie Ochrony Zdrowia.

Przyznanie nam, Personelowi Pomocniczemu dodatków na takich samych zasadach jak dla pracowników medycznych dałoby nam przeświadczenie, że jednak jesteśmy ważnym elementem systemu opieki – na który Pan Minister, całe społeczeństwo będzie mogło zawsze w chorobie liczyć. Chcielibyśmy uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości – i być traktowani jak równorzędni z zawodami medycznymi partnerzy, a nie jak ,,zło konieczne”, gdzie za przyzwoleniem instytucji państwowych, można czynić oszczędności, wykorzystując do maksimum możliwości lojalnych pracowników.

Nie może być takich sytuacji, gdzie zmienia się nazwy stanowisk, przy jednoczesnym pozostawieniu starych zakresów obowiązków – zabierając  pracownikom możliwości wyższych zarobków, dodatków itp. W najgorszej j sytuacji są pracownicy gospodarczy, oraz sprzątaczki – które wykonują czynności salowych, sanitariuszy, oraz kuchenkowych –  a przecież wyżywienie pacjenta wchodzi w podstawowy obowiązek każdej placówki szpitalnej.

Chciałby również zwrócić uwagę Pana Ministra na inny problem, który również pomija się w debacie publicznej – a jest nim średnia wieku pracowników niemedycznych. Wystarczy przejść się korytarzami szpitali aby zrozumieć, że prace pomocnicze wykonują osoby 50+. Jak do tej pory nie znaleziono skutecznego sposobu na zmianę tego trendu…

Liczymy, że uda się nam wspólnie znaleźć takie rozwiązania, aby grupy niemedyczne zostały objęte dodatkowymi gratyfikacjami,  oraz że zostaną podjęte działania zmierzające do poukładania spraw związanych z kodyfikacją zawodową, czy generalnie sytuacją Personelu Pomocniczego. Jesteśmy gotowi przesłać swoje propozycje.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                            Krystian Karol Krasowski

                                                    Koordynator projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *