Działalność,  Spotkania!

Nadzwyczajne Walne OMZZ PWOZ

Jesteśmy po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.

Dość przypadkowo miejsce Walnego – wypadło na ulicy Nowogrodzkiej, na tej samej gdzie mieści się siedziba partii rządzącej, ale i z ciekawostek – na tej samej ulicy mieści się budynek, który „zagrał” budynek Sądu w chyba najlepszym j serialu „ Prawo Agaty” 😉


Zarząd OMZZ PPWOZ (od lewej Prezes Krystian Karol Krasowski, Sekretarz Beata Duda, Wiceprezes Krystian Łoziński)

W spotkaniu wzięło udział dwanaście osób – wśród nich członkowie Zarządu OMZZ PPWOZ :

– Krystian  Karol Krasowski – Prezes
– Krystian Łoziński – Wiece Prezes
– Beata Duda – Sekretarz

Nastąpiły pewne zmiany jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą koleżanki :

– Mara Sasin – Przewodnicząca
– Alina Anioł – Członkini
– Katarzyna Zawitowska – członkini

Zgodnie z Wolą większości potwierdziliśmy ustalenia :

– wysokości składek członkowskich – 20 zł miesięcznie – wpłacane indywidualnie przez związkowców. Dopuszczamy możliwość zebrania składek od związkowców w danej placówce – przez osobę wybraną przez związkowców (z danego szpitala ) (zarząd nie wybiera, nie zatwierdza danej osoby, ale również nie ponosi odpowiedzialności za zbiórkę). Następnie pieniądze będą wpłacane na konto Związku, a lista wpłacających  musi być przekazana drogą listowną, na adres związku nie później niż siedem dni od dokonania przelewu.

Wpłacać możemy składki miesięcznie,  na pół roku z góry, lub rok z góry :

Miesięcznie 20 zł
na 6 miesięcy120 zł
na 12 miesięcy 240 200 zł

– Zarząd będzie wybierał, odwoływał Liderów w szpitalach. Będzie nadawał również kompetencje dla tej grupy związkowców. Szczegółowe wytyczne w tej kwestii zostaną opublikowane na stronie internetowej.

– Walne zebranie przyjęło również uchwałę o REKOMENDACJI szczepień  przeciwko SARS COV 2 – jeżeli chodzi o nakaz szczepień – czekamy na konsultacje społeczne i doprecyzowanie prawa, tak aby nie budziło wątpliwości szczególnie strony pracowniczej. W kwestiach rozporządzeń, decyzji dyrektorów szpitali do sprawy będziemy podchodzić indywidualnie.

– Potrzymaliśmy – w formie uchwały – oświadczenie koordynatora projektu – a dziś Prezesa OMZZ PPWOZ o obronie praw mniejszości seksualnych i pomocy pracownikom LGBTQ+ w przypadku łamania praw ze względu na orientację seksualną.

– Uczestniczący w Walnym Zebraniu – potrzymali wszystkie postulaty projektowe – dodając do kwestii dodatków dla SOR’ów, oddziałów Psychiatrycznych i Detoksykacyjnych również Izby Przyjęć.

Zgodnie z decyzją Prezesa OMZZ PPWOZ – sprawami związanymi z nawiązywaniem współpracy z innymi związkami, stowarzyszeniami zajmie się Wice Prezes Krystian Łoziński, natomiast Sekretarz Beta Duda – zajmie się rozmowami z grupami zawodowymi, które w przyszłości mogłyby zostać przyłączone do naszego ZZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *