Działalność

Odpowiedź NIPiP

W dniu 09.04.2021 r. Otrzymaliśmy odpowiedź Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
W piśmie skierowanym do NIPiP Koordynator projektu poprosił o zajęcie stanowiska czy Personel Pomocniczy zdaniem Izby ma kontakt z pacjentem zarażonym Koronawirusem czy też nie. Zapytanie zostało skierowane po słowach Rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia sugerujących, że nie mamy kontaktu z pacjentem, a jedynie z miejscem po nim.
NIPiP ustosunkowała się jedynie do kwestii samych dodatków. W odpowiedzi na maila ponownie zapytałem o stanowisko Izby w/w temacie.


1.Odpowiedź na pismo do NIPiP

2.Stanowisko NIPiP odnośnie siatki płac