Działalność

STOP dyskryminacji

W związku z pojawieniem się w Sejmie RP projektu ustawy pod nazwą „STOP LGBT” –  pragnę wyrazić swój niepokój, a jednocześnie sprzeciw wobec tego typu inicjatyw – zmierzających do sukcesywnego odbierania praw obywatelskich mniejszościom.
Nie ma zgody na to, aby dowolnie zmieniać prawo pozwalające na dyskryminację bez względu na jakikolwiek aspekt – dziś szczególnie chciałbym przeciwstawić się odbieraniu prawa mniejszościom seksualnym.
Obawiam się, że następstwem dyskryminacji środowiska LGBTQ w życiu publicznym będzie ,,ciche” zezwolenie na dyskryminację, mobbing w miejscu pracy – a na to nie ma i nie będzie zgody.

To oświadczenie nie ma charakteru politycznego – a jedynie jest wyrazem naszego stanowiska, że jako Projekt, a następnie Związek Zawodowy będziemy stanowczo reagować na dyskryminację pracowników z jakiejkolwiek przyczyny, również ze względu na orientację seksualną. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *