Działania w ramach projektu

Działania Koordynatora Projektu od dnia założenia czyli 05.11.2020 do dnia 01.04.2021

1. List otwarty do Ministra Zdrowia

2. Apel o poparcie postulatu przyznania dodatku tzw. „covidowego” do Prezydentów Miast :

– Warszawy (odpowiedź)

– Łodzi   (odpowiedź)

– Poznania

– Wrocławia

– Krakowa (odpowiedź)

– Radomia (odpowiedź)

– Gdańska (odpowiedź)

– Gdyni

– Sopotu

– Częstochowy

– Lublina

– Zielonej Góry

– Rzeszowa

– Kielc

– Bydgoszczy

– Szczecina

– Katowic

– Zamościa (odpowiedź)Część wyżej wymienionych miast należy do Unii Metropolii Polskich – która to wydała przychylne do naszego apelu stanowisko i wystosowała list do Ministra Zdrowia.

3.W sprawie wypowiedzi Rzecznika Prasowego Ministra Zdrowia, stwierdzającej , że personel niemedyczny nie ma kontaktu z pacjentem zakażonym, a jedynie miejscem po takim pacjencie wystosowałem pisma do :

Rzecznika Prasowego MZ – z opisem czynności jakie wykonujemy (wraz z kilkoma zakresami obowiązków) (brak odp.)
Skargą na Rzecznika Prasowego MZ skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego (skarga przekierowana do Dyrektora MZ). (brak odp.)
Naczelnej Izby Lekarskiej (odpowiedź)
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (brak odp.)

4.W sprawie postulatów Personelu Pomocniczego odbyłem spotkania (rozmowy telefoniczne ) z :

– Marszałkiem Senatu
– Rzecznikiem Klub Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej
– z Parlamentarzystami : Grzegorzem Napieralskim, Katarzyną Lubnauer, Moniką Wielichowską, Rajmundem Millerem, Marceliną Zawiszą

5.W sprawie Związków Zawodowych spotkałem się z :
– Przewodniczącym OPZZ
– Przewodniczącą FZZPOZiPS
– Przewodniczącym Konfederacji Pracy (rozmowa telefoniczna)

6. W sprawie sytuacji personelu pomocniczego wystosowałem pisma do:
– Rzecznika Praw Obywatelskich