Dzieje się!,  Spotkania!

Dodatki za noce i święta – dla niemedycznych ?

Szanowne Przewodniczące, Szanowni Przewodniczący !

Klub Parlamentarny Lewica złożył projekt ustawy, który pozwoliłby objąć pracowników niemedycznych – takimi samymi procentowo dodatkami za pracę w niedzielę, w dni świąteczne oraz w porze nocnej jaki otrzymują pracownicy medyczni.  Warunki finansowe to jedne z tych, które pozwolą zatrzymać  pracowników niemedycznych w systemie publicznej ochrony zdrowia, oraz zachęcić potencjalnych kandydatów do pracy w tych grupach zawodowych.

Braki kadrowe nie dotykają tylko medyków. Dlatego każdy postulat zmieniający sytuacje – godny jest rozważenia i poparcia. I na poparcie inicjatywy OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia liczę.

Negocjacja z dyrektorami placówek w zakresie regulaminu wewnątrzszpitalnego , który mógłby włączyć pracowników niemedycznych do takich dodatków – mija się z celem – szczególnie w czasie gdy na ustawowe podwyżki brakuje pieniędzy, o czym doskonale zdawano sobie sprawę tworząc ustawę  tzw. „Siatkę płac”. Ktoś zapyta – czy jest sens wprowadzania takiego dodatku, czy stać nas na to?

A ja zadałbym pytanie – czy stać system publicznej ochrony zdrowia na utratę lojalnych, doświadczonych pracowników?

Jeżeli tak jak uważacie Państwo, że wprowadzenie zmian w ustawie będzie korzystne dla pracowników, których reprezentujecie – lub nie zrzeszacie pracowników niemedycznych, a zechcielibyście poprzeć inicjatywę – jestem do dyspozycji.

Poparcie można przesłać na adres:

 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

ul. ERAZMA CIOŁKA, nr 15, lok. 303,  01-445 Warszawa

Z wyrazami szacunku

(-) Krystian Karol Krasowski
Prezes OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.

Link do ustawy : http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-1036-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *