Zarząd OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

Kadencja 2023-2028

Krystian Karol Krasowski
Prezes Zarządu
FacebookE-mailDziałanie jako koordynatora
Monika Broda
Wiceprezeska Zarządu
Anna Koguc
Sekretarz Zarządu
Małgorzata Śnieżek
Członek Zarządu
Krzysztof Raszkiewicz
Członek Zarządu
Facebook
Twitter