Elementor #3881

Województwo warmińsko - mazurskie

Szpital Miejski im. Jana Pawła II 
Ul. Jana Amosa Komenskiego 35
Lider: Sylwia Stokłos 
Wice lider –Ewa Góralczyk  

Ref. OMZZ.PPWOZ.23

Szpital Powiatowy
Jana Mikulicza w Biskupcu

Armii Krajowej 8
 11-300 Biskupiec

Lider: Izabela Kalata 

REF. OMZZ.PPWOZ.49