Województwo dolnośląskie

Wrocław
Lider: Beata Duda
Wice lider: 

Świdnica 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Leśna 27-29

Lider – 
Wice Lider