Województwo lubelskie

Szpital Neuropsychiatryczny
Al. Abramowicka 2
20-442 Lublin 

Lider: Grzegorz Hajno 
Wice lider: Krzysztof Raszkiewicz 

 


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm

Lider: Anna Rojewska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Józefa Bema 1
24-100 Puławy
Lider: Iwona Szypulska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Włodawie
Aleja Józefa Piłsudskiego 64,
22-200 Włodawa
Lider: –

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny NR.4 
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

Lider – Anna Skóra 
wicelider – 


 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Grenadierów 3
20-331 Lublin 

Lider –
Wice lider

 Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Doktora Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Lider –
Wice Lider –