Województwo Łódzkie

Specjalistyczny Szpital Gruźlicy. Chorób Płuc i Rehabilitacji
Tuszyn 95-080. ul. Szpitalna 5

Lider –
Wice Lider – 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Stefana Żeromskiego
113

Lider – 
Wice lider –