Województwo podlaskie

Białystok 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. śniadeckiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Lider – brak