Elementor #3971

Województwo podlaskie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. śniadeckiego

ul. M. Curie-Skłodowskiej 26
Lider – brak 

REF: OMZZ.PPWOZ.30

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

Lider: Bogumiła Grzymała
Wicelider: Katarzyna Magdziak

REF: OMZZ.PPWOZ.4