Elementor #3976

Województwo pomorskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Im. Janusza Korczaka w Słupsku
Ul. Hubalczyków 1
76-200 Słupsk

Lider: Dorota Iskat
Wice lider: Emilia Słomińska 

Ref. OMZZ. PPWOZ. 43

Szpitale  Pomorskie SP. Z O.O Gdynia
ul. Powstania Styczniowego  1

81-519 Gdynia

Lider: Karolina Kowalska

Ref. OMZZ.PPWOZ.36