Nasze postulaty

Uregulowanie kwestii grup zawodowych – według kodu zawodowego

1. Umowy o pracę – zgodne z faktycznym wykonywaniem czynności służbowych
2. Jasne i czytelne zakresy obowiązków – zgodnych z kodyfikacją zawodową 
3. Uniemożliwienie zmiany grupy zawodowej – jako oszczędność pracodawcy
4. Podległość pod Pielęgniarki/ Pielęgniarzy/Oddziałowych/ Koordynujących
5. Włączenie personelu pomocniczego do zespołu

Uregulowanie kwestii płacowych

1. Zagwarantowane wynagrodzenie minimalne – dość dodatków wyrównawczych
2. Zagwarantowane dodatki stażowe (5-20 %) oraz za pracę w porze nocnej (65%) i dni świąteczne (45%)
3. Zagwarantowane dodatki za starszego pracownika w każdej grupie zawodowej pracowników pomocniczych ( 5 lat pracy – 10% )
4. Wprowadzenie dodatku (15 /25 %) dla pracowników pomocniczych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Psychiatrycznych i Detoksykacyjnych oraz w transporcie sanitarnym. 

Uregulowanie norm zatrudnienia/ podwyższanie kwalifikacji

1. Wprowadzenie norm zatrudnienia. Dość pracy na dwa, trzy oddziały.  Dość liczenia nas na metry kwadratowe.
2.Przywrócenie przypisywania pracownika do danej kliniki/ oddziału – z możliwością oddelegowania w  inne miejsce (oddział, klinikę) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku
2. Umożliwienie pracownikowi podwyższenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia (np. KPP, sanitariusza szpitalnego, i inne które pozwolą na bezpieczniejszą i efektywniejszą pracę) – a co za tym idzie możliwość uzyskania dodatku

Bezpieczeństwo pracy

1. Umożliwienie wykupienia przez pracownika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – szczególnie w tych grupach zawodowych, gdzie pracownik ma faktyczny kontakt z pacjentem oraz ponosi za niego odpowiedzialność (pomoc pielęgniarce, transport wewnątrzszpitalny, transport sanitarny)
2. Ograniczenia dążące do całkowitego wyeliminowania zatrudniania pracowników pomocniczych przez firmy zewnętrzne
3. Dość „wyrabiania” grup inwalidzkich – i zatrudniania niepełnosprawnych pracujących jako pełnosprawnych
4. Objęcie pracowników niemedycznych – pomocniczych, mających kontakt z pacjentem ochroną prawną jak medyków
5. Zagwarantowanie pracownikom przerw na posiłki oraz miejsc do ich spożywania. Dość jedzenia w brudownikach!