Przyłącz się do PPwOZ

Aby przystąpić do Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia – w pierwszej kolejności należy zapoznać się kto może złożyć deklarację:

 zgodnie z § 7 Statutu OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia :

Członkiem Związku może  zostać  osoba zatrudniona  na podstawie  umowy  o pracę  oraz wykonująca pracę zarobkową na innej podstawie prawnej.

Członkiem Związku może być wolontariusz, stażysta i inna osoba, która świadczy osobiście pracę bez wynagrodzenia oraz osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy
w związku z jej poszukiwaniem. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu (uchwała nr 2/2021) do OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia przystąpić mogą :

  • Salowe /Salowi
  • Sanitariusze, Sanitariuszki / Sanitariusze, Sanitariuszki  szpitalni 
  • Kuchenkowe / Kuchenkowi  pracownicy dystrybucji 
  • Pracownicy gospodarczy – wykonujący pracę na oddziałach z zakresami obowiązków przypisanymi dla  Salowych/ Sanitariuszy/ kuchenkowych/ Transportu wewnątrzszpitalnego lub sanitarnego
  • Sprzątaczki – wykonujące czynności służbowe na izbach przyjęć / oddziałach szpitalnych 7. Rejestratorki medyczne – wykonujące czynności służbowe na Izbach Przyjęć / Szpitalnych oddziałach  ratunkowych 
  • Sekretarki, Sekretarze  / Rejestratorki, Rejestratorzy Medyczni  – wykonujące czynności służbowe na oddziałach szpitalnych  
  • Niemedyczni kierowcy karetek – transportu sanitarnego  

Pamiętaj – aby przystąpić do naszego związku Twoim pracodawcą musi być placówka, a nie firma zewnętrzna. Jedyną grupą zawodową z firm zewnętrznych mogą być niemedyczni kierowcy karetek/ sanitariusze z medycznego i sanitarnego przewozu. 

Jeżeli dobrnęli Państwo do tego momentu – nasza organizacja związkowa jest dla Państwa ! Zaprószamy do pobrania deklaracji członkowskiej :

Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji (prosimy o czytelne wypełnienie ) należy przesłać ją na adres Związku Zawodowego 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

ul. ERAZMA CIOŁKA, nr 15, lok. 211,  01-445 Warszawa

Jeżeli w państwa zakładzie pracy jest więcej osób chętnych do przystąpienia  do OMZZ PPwOZ – warto rozważyć wysyłkę w jednej kopercie. Będzie taniej, a nam ułatwi to sporządzenie pisma informacyjnego, które zgodnie z zapisem ustawy zobowiązani jesteśmy do przedstawienia Państwa pracodawcy. 

I już tylko przyjęcie deklaracji i gotowe  😉