OMZZ.PPWOZ.35,  Regiony

Co się dzieje w ZOZ Ostrowiec?

Źle się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim!

Decyzją Dyrektora Naczelnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. pracę ma stracić 22 pracowników pomocniczych – głownie salowych. Z informacji pozyskanych od pracowników to dopiero początek zwolnień jakie planuje dyrektor. Jak przeczytać można w uzasadnieniu wypowiedzenia decyzja zapadła z powodu trudnej sytuacji placówki, a kryterium wyboru pracowników do zwolnienia zostało zawarte  w nieopublikowanym rozporządzeniu dyrektora.
Pracownicy otrzymali trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wcześniej nikt nie spodziewał się takiego „prezentu” na święta.

Na adres mailowy otrzymaliśmy informację o zwolnieniach i prośbę o pomoc. W związku z powyższym Prezes Zarządu OMZZ PPWoZ wystosował pismo do Dyrektora szpitala , Starosty Ostrowickiego, Posła  z okręgu kieleckiego. Zostały również powiadomione media.

Jako Organizacja Związkowa – nie będziemy stać obojętnie wobec tego typu zdarzeń, będziemy wspierać pracowników.
 

Materiały w prasie, oraz TV w tej sprawie: