OMZZ.PPWOZ.42,  Regiony

Porozumienie w Brzozowie

Uprzejmie informujemy, że udało się dojść do porozumienia z Dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie w sprawie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczka. To jest kompromis, a jak wiadomo w takiej sytuacji żadna ze stron nie może wyjść w 100% zadowolona. Niemnie jednak przyjęte porozumienie satysfakcjonuje dyrekcję, organizację związkową no i samych pracowników – którzy już od marca 2023 roku naliczane będą miały wynagrodzenie równe temu, które wynika z lp.10 w „siatce płac”. Kwota ta będzie waloryzowana zgodnie z zapisami ustawy.

To dobra, wiadomość szczególnie w sytuacji, kiedy wielu zarządzających uważa, że z naszą organizacją, a zwłaszcza z Prezesem Krasowskim nie można dojść do porozumienia. Otóż można. Tylko trzeba spotkać się po środku, a nie stawiać nas w pozycji z góry przegranej.

Nadal sporo pracy przed nami. W prawdzie porozumienie zamyka dalsze roszczenia – to jednak wiemy, że zmiany ustawowe zmienią sytuację pracowników niemedycznych, układając relację, zakresy obowiązków, płacy – choćby dodatków za pracę w święta, noce i niedziele. Nie tylko w Brzozowie, ale w całej Polsce pracownicy niemedyczni liczą na te zmiany.

Dlatego liczymy na dalszą współpracę z Panem Posłem Wiesławem Bużem z Lewicy, oraz parlamentarzystami i parlamentarzystkami z innych ugrupowań – którzy coraz lepiej rozumieją nasze postulaty.

W tym miejscu pragniemy podziękować Małgorzacie Śnieżek – liderce z Brzozowa, która w temat swoich kolegów i koleżanek włożyła bardzo dużo serca i poświęciła swój wolny czas.

Dziękujemy Inspektorowi – Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie – który rzetelnie podszedł do sprawy – i dzięki Jego wnioskom mogliśmy zacząć negocjacje.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Tomaszowi Kondraciukowi za przychylne spojrzenie na nasz postulat.

Dziękujemy związkowcom za cierpliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *