OMZZ.PPWOZ.35,  Regiony

Rada Społeczna szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 14.02.2023 na zaproszenie Starosty Ostrowickiego – Marzeny Dębiak – prezes zarządu OMZZ PPWOZ wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskiego. Po podziękowaniu ustępującym członkom rady, pani starosta powitała nowych członków rady społecznej. Następnie przedstawiła plany starostwa wobec lecznicy. W posiedzeniu oprócz naszej organizacji związkowej udział wzięły inne organizacje. Tylko przedstawicielce jednej z nich udało się zabrać głos, zadać pytanie. Pomimo, ze prezes Krasowski chciał zadać pytanie – nie miał takiej możliwości. Starosta wraz z dyrektorem placówki wyszli z sali. Część członków rady społecznej przyjęła to zachowanie jako niestosowne wobec strony społecznej. przewodnicząca rady, którą wybrała Starosta – nie widziała w tym problemu…

W harmonogramie prac rady społecznej nie było punktu podczas którego można omówić sprawy różne – z którego mogą skorzystać związki zawodowe. Dzięki panu Krzysztofowi Ołowni – punkt ten został zapisany i będzie podczas każdego posiedzenia wpisany z automatu.