OMZZ.PPWOZ.14,  Regiony

Radom – to nie tak miało być(!!!)

11.04.2022 roku – zaplanowane zostało spotkanie. Spotkanie ważne dla pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Już w zeszłym roku, tuż po podwyżkach związanych z wprowadzeniem nowej siatki płac w ochronie zdrowia – pracownikom niemedycznym (SOR) dyrektor placówki postanowił zabrać dodatek za racę w godzinach nocnych oraz świątecznych. Głównym argumentem Pana dyrektora był fakt – ze dodatki w obecnej procentowo wysokości – zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje tylko pracownikom wykonujący zawód medyczny.

Pracownicy jeszcze przed rozpoczęciem działalności naszego związku próbowali walczyć o przywrócenie dodatków lub uzyskania rekompensaty – ale niestety dyrektor okazał się nieugięty. Pracownicy próbowali uzyskać również pomoc „S”. Również nie przyniosło to zamierzonego efektu. w końcu przedłużono wypłacanie dodatku – podpisując porozumienie.

Załoga była przekonana – że po okresie z porozumienia będą mogli rozpocząć negocjacje z dyrektorem – tu przyszło wielkie rozczarowanie. Pan Dyrektor nie chciał rozmawiać. W końcu mogliśmy zacząć działać jako Związek Zawodowy. Od razu zaczęliśmy od wysokiego A – prosząc Posłankę RP, Panią Magdalenę Biejat o pomoc.

Przed spotkaniem w ratuszu spotkaliśmy się z pracownicami – w szpitalnej świetlicy gdzie podjęliśmy bardzo wiele ważnych tematów.

Zostało zorganizowane spotkanie w Urzędzie Miasta. Biuro Poselskie otrzymało informację, że UM zaprosi również dyrektora szpitala – bo głownie (po unikach ze strony dyrektora ) na obecności tej osoby głownie nam zależało. Okazało się, że na spotkaniu nie „zaszczyci” nas swoją obecnością Pan Marek Pacyna – rzekomo wynikło nieporozumienie – i nikt dyrektora nie zaprosił. Spotkanie trwało nieco ponad 10 minut – zostaliśmy zapewnieni, że zostanie zorganizowane kolejne spotkanie…