OMZZ.PPWOZ.40,  Regiony

Spotkanie z Posłanką w Kraśniku

23.02.2023 r. Odbyło się kolejne spotkanie ze związkowcami z SP ZOZ w Kraśniku. Tym razem w spotkaniu udział wzięła Posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem. Wizyta Pani Poseł związana z informacjami dot. zmniejszenia wynagrodzenia pracownikom administracyjno – techniczno – gospodarczym, oraz z zawieszeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W spotkaniu udział wzięło około 20 osób.

Następnie Pani Poseł udała się do Szpitala aby spotkać się z Dyrektor placówki. W związku z tym, że była to Interwencja Poselska – prezes OMZZ PPWOZ nie uczestniczył w spotkaniu.

Następnie udaliśmy się do Starostwa Powiatowego, w którym mieliśmy nadzieję spotkać się z Panem Starostą. W związku z już zaplanowanymi wcześniej spotkaniami – Starostwo oddelegowało pracownika, który z nami rozmawiał.

W planach są kolejne działania OMZZ PPWOZ – chociażby spotkanie w Starostwie.