Spotkania!

Postulaty PPwoZ


Rozmowy telefoniczne, osobiste, mailowe, sms’owe – dały mi obraz potrzeb szerokorozumianego środowiska Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Były one bardzo ogólne, ale i szczegółowe.
To te potrzeby sprawiły, że zaczęliśmy rozmawiać o stworzenia naszej, samodzielnej organizacji, która w imieniu nas wszystkich wypowie głośno postulaty.

Zanim powstanie Związek Zawodowy – jako inicjator, koordynator projektu, po przeanalizowaniu materiałów – chciałby zaprezentować właśnie to, co dla nas jest najistotniejsze.

To są najważniejsze, zgłaszane mi przez Was  sprawy – to nie mój wymysł…


Rzecz jasna, są te, które dotyczą poszczególnych rejonów Polski, miast czy nawet poszczególnych szpitali.

Poniżej znajduje się lista Postulatów.

I. Uregulowanie kwestii grup zawodowych – według kodu zawodowego

1. Umowy o pracę – zgodne z faktycznym wykonywaniem czynności służbowych
2. Jasne i czytelne zakresy obowiązków – zgodnych z kodyfikacją zawodową 
3. Uniemożliwienie zmiany grupy zawodowej – jako oszczędność pracodawcy
4. Podległość pod Pielęgniarki/ Pielęgniarzy/Oddziałowych/ Koordynujących
5. Włączenie personelu pomocniczego do zespołu

II. Uregulowanie kwestii płacowych

1. Zagwarantowane wynagrodzenie minimalne – dość dodatków wyrównawczych
2. Zagwarantowane dodatki stażowe (5-20 %) oraz za pracę w porze nocnej (65%) i dni świąteczne (45%)
3. Zagwarantowane dodatki za starszego pracownika w każdej grupie zawodowej pracowników pomocniczych ( 5 lat pracy – 10% )
4. Wprowadzenie dodatku (15 /25 %) dla pracowników pomocniczych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Psychiatrycznych i Detoksykacyjnych oraz w transporcie sanitarnym. II. Uregulowanie norm zatrudnienia/ podwyższanie kwalifikacji

1. Wprowadzenie norm zatrudnienia. Dość pracy na dwa, trzy oddziały.  Dość liczenia nas na metry kwadratowe.
2.Przywrócenie przypisywania pracownika do danej kliniki/ oddziału – z możliwością oddelegowania w  inne miejsce (oddział, klinikę) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku
2. Umożliwienie pracownikowi podwyższenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia (np. KPP, sanitariusza szpitalnego, i inne które pozwolą na bezpieczniejszą i efektywniejszą pracę) – a co za tym idzie możliwość uzyskania dodatku

III. Bezpieczeństwo pracy

1. Umożliwienie wykupienia przez pracownika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – szczególnie w tych grupach zawodowych, gdzie pracownik ma faktyczny kontakt z pacjentem oraz ponosi za niego odpowiedzialność (pomoc pielęgniarce, transport wewnątrzszpitalny, transport sanitarny)
2. Ograniczenia dążące do całkowitego wyeliminowania zatrudniania pracowników pomocniczych przez firmy zewnętrzne
3. Dość „wyrabiania” grup inwalidzkich – i zatrudniania niepełnosprawnych pracujących jako pełnosprawnych
4. Objęcie pracowników niemedycznych – pomocniczych, mających kontakt z pacjentem ochroną prawną jak medyków
5. Zagwarantowanie pracownikom przerw na posiłki oraz miejsc do ich spożywania. Dość jedzenia w brudownikach!

IV. Czas Pandemii

1. Zaopatrzenie pracowników  w ubrania ochronne – nieodbiegające jakością i normą, jak w przypadku medyków – w czasie zdarzeń, czasów wyjątkowych – choćby pandemii
2. Zagwarantowanie pracownikom niemedycznym – pomocniczym odpoczynku regeneracyjnego, poza strefą tzw. brudną 
3. Zagwarantowanie co miesiąc dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego pracownikom niemedycznym za czas pracy w pandemii. Dotyczy to tych grup, które pracują bezpośrednio przy pacjencie podejrzanym lub zakażonym sars cov 2 – i objęciem kontrolą wypłat tych dodatków przez NFZ. Dość przyznawania pieniędzy na zasadzie dobrego „humoru przełożonych”.
Domagamy się wypłaty dodatku na zasadzie TAM GDZIE MEDYK TAM NIEMEDYCZNY!

Krystian Karol Krasowski
Koordynator Projektu
Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *