Tag Archive : covid

w dniu dzisiejszym Koordynator Projektu – Krystian Karol Krasowski wziął udział w spotkaniu (on-line) z Posłanką Marcelina Zawisza. W spotkaniu udział brał również Dyrektor Biura Poselskiego Marceliny Zawiszy – Pan Jerzy Przystajko. Przedstawiłem dylematy, postulaty dotyczące Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia -nie tylko te natury finansowej (dodatku tzw. covidovego), ale bezpieczeństwa, zakresu obowiązków, czy braków kadrowych. Pani Poseł zapewniła mnie o wsparciu dla naszych działań. Uzyskałem informację, że Posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy podpisali wniosek o zwołanie nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Zdrowia – na której zostaną przekazane informacje o sytuacji Personelu Pomocniczego oraz zostaną zadane konkretne pytania Ministrowi Zdrowia.

Dziękujemy Pani Poseł za zainteresowanie problemami, naszym projektem.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, niepewnością pracowników Personelu Pomocniczego co do bezpieczeństwa – tj. braku jednoznacznych wytycznych co do przebywania w strefach tzw. „Covidowych” – wystąpiłem z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważam, ze charakter naszych obowiązków się nie zmienił, natomiast warunki pracy już tak. W takiej sytuacji dotychczasowe regulacje prawne – w tym prawo pracownika do przerwy powinno być dostosowane do pandemii. Przez rok w tej kwestii nie zostały wprowadzone nowe regulacje, a tak naprawdę nie wiemy, co będzie się działo lada moment – a bezpieczeństwo pracowników pomocniczych jest też bezpieczeństwem pacjentów.