Tag Archive : pismo

W ramach Projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia – wystosowałem pisma do Prezydentów największych miast w Polsce.  Streściłem cel naszego działania, przesłałem kopię listu do Ministra Zdrowia – (złożony w MZ w styczniu br.). Poprosiłem włodarzy w o wsparcie i poparcie naszych starań .
Na część listów już otrzymałem odpowiedź – chociażby z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Radomia Gdańska. Pomimo, że część samorządów nie posiada podległych placówek – wspólnie, w ramach Unii Metropolii Polskich – poparli nasz postulat o przyznaniu dodatku tzw. „covidowego”. UMP wystosowała list do Ministra Zdrowia, Pana Adama  Niedzielskiego.
Mam nadzieję, że Minister widząc naszą determinację, działania, wsparcie i poparcie – przyzna nam dodatek. Liczę również, że w końcu zostanie zwrócona uwaga Rządu, Ministra, że ochrona zdrowia, to również my – PERSONEL POMOCNICZY!  

Dziękuję w imieniu własnym oraz całego Personelu Pomocniczego


W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, niepewnością pracowników Personelu Pomocniczego co do bezpieczeństwa – tj. braku jednoznacznych wytycznych co do przebywania w strefach tzw. „Covidowych” – wystąpiłem z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważam, ze charakter naszych obowiązków się nie zmienił, natomiast warunki pracy już tak. W takiej sytuacji dotychczasowe regulacje prawne – w tym prawo pracownika do przerwy powinno być dostosowane do pandemii. Przez rok w tej kwestii nie zostały wprowadzone nowe regulacje, a tak naprawdę nie wiemy, co będzie się działo lada moment – a bezpieczeństwo pracowników pomocniczych jest też bezpieczeństwem pacjentów.