Tag Archive : senat

W dniu 02.03.2021 Koordynator Projektu – Krystian Karol Krasowski spotkał się z Marszałkiem Senatu, Panem Profesorem Tomaszem Grodzkim. Sytuacja personelu pomocniczego jest Panu Marszałkowi znana ( Pan Marszałek jest byłym dyrektorem szpitala i oczywiście lekarzem). Otrzymałem zapewnienie, że pomimo niewątpliwie trudnej sytuacji personelu pomocniczego – zorientuje się jak można nam pomóc. Sprawa jest rozwojowa.

W dniu 02.03.2021, przed spotkaniem z Marszałkiem Senatu – Koordynator Projektu spotkał się z naszym Dobrym Duchem – czyli Panem Posłem Grzegorzem Napieralskim – który od kilku miesięcy wspiera Nas – nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.
Dzięki uprzejmości Pana Posła – miałem możliwość przedstawienia naszej sytuacji, postulatów i oczekiwań Rzecznikowi KP Koalicji Obywatelskiej. Pan Poseł Jan Grabiec wyraził chęć współpracy, przekazania informacji Posłankom i Posłom klubu.