Łódź

Nie poddawać się, trzeba walczyć
Słowa uznania i szacunek ogromny dla Krystjana za walke