Ważne wydarzenia

Konferencja w Sejmie

W dniu 12.10.2022 r. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez KP Lewica – dotycząca projektu nowelizacji ustawy – a dokładnie Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) w art. 99.

Posłanką odpowiedzialną za projekt jest niezawodna Pani Marcelina Zawisza – która od początku działania – projektu PPWOZ – wspiera nasze dążenia do lepszego traktowania pracowników niemedycznych.

Projekt został złożony po konsultacji z OMZZ PPWoZ – i pomimo, że los tej nowelizacji jest niepewny, to jednak ogromnym sukcesem jest samo się pojawienie projektu. Bez względu na rezultat wiemy jedno – warto aktywnie działać na rzecz środowiska. W tej kadencji nie uda się aby nowelizacją zajęła się chociażby Sejmowa Komisja Zdrowia – to jednak liczmy, ze po wyborach inne kluby parlamentarne poprą pomysł i ustawa wejdzie w życie.

Pobierz i przeczytaj projekt nowelizacji: