Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione konto bankowe, na które można wpłacać darowizny oraz należy wpłacać składki członkowskie wynikające ze statutu, przyjętego przez Członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

Dane do przelewu:

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia
ul. Erazma Ciołka 15/lok 303
01-445 Warszawa

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
57 89310003 0704 7187 2000 0001

Tytuł wpłaty
1. W przypadku darowizny – Darowizna (od kogo)
2. W przypadku składki członkowskiej płacone indywidualnie :
a) składka za miesiąc np. marzec 2022 rok od (imię i nazwisko) nazwa placówki
b) W przypadku składki półrocznej proszę o wypisanie miesięcy np. składka za III, IV,V, VI, VII, VIII 2022 roku
C) w przypadku składki rocznej – składka roczna za rok 2022
3. W przypadku chęci opłacenia składek wspólnie (OMZZ PPWOZ nie wybiera  osoby do zbierania – pozostaje to w gestii związkowców, nie bierzemy odpowiedzialności za wspólne zbieranie ) proszę o wpisanie w tytule przelewu nazwę placówki / lub oddziału z adresem placówki z jakiej  pochodzą składki członkowskie. Osoba zbierająca pieniądze zobowiązana jest do przesłanie w ciągu 7 dni od daty wykonania przelewu – imiennej listy wpłacających . Należy jednak pamiętać aby na liście widniał podpis osoby wpłacającej oraz kwota wpłacana

proszę pamiętać – że szczególnie w przypadku przelewu składki z konta nie będącego własnością związkowca – w tytule należy podać imię i nazwisko osoby, której składki dotyczą oraz nazwę placówki!

W roku 2022 proszę wpłacać składki od marca do grudnia ( 10 miesięcy x 20 zł)

Składki za marzec proszę wpłacać do końca miesiąca. Od kwietnia 2022 wpłaty dokonać trzeba do 15 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że składka wynosi 20 zł, w przypadku opłaty za rok dwa miesiące są „gratis (płacimy za 10 miesięcy zamiast 240 – 200 zł) , brak opłacenia składki przez trzy miesiące skutkować będzie wykreśleniem z listy członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *