Automatycznie zapisany szkic

Województwo podkarpackie.

Stalowa Wola
Lider: 
Wice lider