Historia Projektu

Rozpoczęcie projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia

5.10.2020 roku Krystian Karol Krasowski zakłada na portalu społecznościowym - Fanpage o nazwie MyPomocniczy - który z czasem zmienia nazwę na Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia. Powstaje pierwsze logo, zaczynają pojawiać się pierwsze polubienia. Okazuje się, że odczucie niesprawiedliwego potraktowania pracowników niemedycznych przez Ministerstwo Zdrowia towarzyszy nie tylko założycielowi projektu....

Pierwsza Interpelacja Poselska

O sytuacji Personelu Pomocniczego jako pierwsza dowiedziała się Pani Profesor Joanna Senyszyn - która wystosowała w imieniu pominiętych pracowników Interpelacje Poselską

Współpraca z Posłem

30.11.2020 Nawiązaliśmy współpracę z Panem Posłem Grzegorzem Napieralskim. Dzięki tej współpracy projekt "ruszył w kopyta"- Oczywiście Pan Poseł interweniował w naszej sprawie

Zbieranie podpisów - pierwsza inicjatywa PPwOZ

13 Grudnia 2020 roku (dość symboliczna data) - ruszyła oficjalnie akcja zbierania podpisów pod listem do Ministra Zdrowia. Pod apelem o przyznanie dodatku dla pracowników niemedycznych podpisało się ponad 5200 (medyków, pracowników niemedycznych, osób wspierających)

Spotkanie z Posłem i Posłankami

W dniu 21.12.2020 Koordynator Projektu uczestniczył w spotkaniu online z Posłankami : Moniką Wielichowską, Katarzyną Lubnauer oraz Panem Posłem Rajmundem Millerem. 
Efektem spotkania była obietnica (spełniona) Interpelacji Poselskiej oraz zwołania specjalnej Sejmowej Komisji Zdrowia dot. braku dodatku dla Personelu Pomocniczego. 

Zmiana Loga

6. Stycznia 2021 zmieniło się logo projektu projekt :
Krystian Karol Krasowski
Wykonanie : Adam Ziomka

Spotkanie z Marszałkiem!

2 Marca 2021 roku Koordynator Projektu Krystian Karol Krasowski został zaproszony przez Marszałka Senatu, Pana Profesora Tomasza Grodzkiego. Spotkanie miało miejsce w gmachu Senatu RP.

Spotkanie z Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego

24.06.2021 roku Spotkanie Koordynatora Projektu z Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Spotkanie Założycielskie

W pierwszą rocznicę powstania projektu Personel pomocniczy w Ochronie Zdrowia odbyło się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego w Ochronie Zdrowia. Tym sposobem rozpoczął się proces rejestracji ZZ

Facebook
Twitter