Działania Koordynatora

Działalność Koordynatora Projektu

W ramach prowadzonych działań podjąłem wiele inicjatyw zmierzających do nagłośnienia tematu pracowników niemedycznych, nie tylko w zakresie braku dodatku covidowego, ale ogólnie złej sytuacji pracowników nie medycznych. 

Facebook
Twitter