Elementor #3686

Interpelacje Poselskie wraz z odpowiedziami

Profesor Joanna Senyszyn ( do MZ - dodatek "Covidowy")

Grzegorz Napieralski (do MZ - dodatek "Covidowy")

Rajmund Miller (do MZ - dodatek "Covidowy")

Marcelina Zawisza (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii)

Urszula Augustyn (Ministerstwo Zdrowia - Robotnicy Gospodaczy)

Interwencje Senatorskie

Krzysztof Brejza

Posiedzenia Komisji, Posiedzenia Sejmu