Nasze akcje

#NiejestemKosztem – jestem pracownikiem

#NieJestemKosztem – jestem pracownikiem to akcja OMZZ PPWOZ, której celem jest zwrócenie uwagi na problem personelu niemedycznego dot. realizacji siatki płac. Już od ponad roku alarmujemy Ministerstwo Zdrowia, mówimy na Sejmowych Komisjach – o omijaniu przez pracodawców ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników ochrony zdrowia. Jesteśmy świadkami zmiany nazwy grupy zawodowej – która odbiera pracownikom możliwość otrzymywania wynagrodzenia w kategorii X. Jest to tylko zabieg mający na celu odebranie podwyżek – przy jednoczesnym pozostawieni tego samego zakresu obowiązków. Kolejnym problem to zmniejszanie wymiaru etatu, lub zwolnienia z pracy. To wszystko pod przykrywką szukania oszczędności. Doskonale wiemy, ze to prowadzi do zapaści – braku chętnych do podjęcia pracy w grupach pracowników niemedycznych. A to do braków kadrowych i coraz większego obciążenia pozostałych pracowników.

Mamy świadomość, że koszty osobowe to duża część budżetu zakładu pracy – ale my wynagrodzenia nie otrzymujemy za leżenie – ale za pracę, którą wykonujemy na rzecz pracodawcy. To Ministerstwo Zdrowia powinno dążyć do zdobycia wiedzy ilu pracowników potrzeba w całym systemie i zabezpieczyć placówki.

Nie jesteśmy kosztem, kulą u nogi pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *