Pytania i odpowiedzi. O regulacjach prawnych – istotnych dla pracowników, szczególnie ważnych dla pracowników niemedycznych opowie Mariusz Toczek, aplikant radcowski.