Uncategorized

Spotkanie w Płocku

W dniu 23.03.2022 na zaproszenie dyrekcji – odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wszystkich organizacji związkowych działających przy WSZ . W tym roku po raz pierwszy mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w takim spotkaniu. OMZZ PPwOZ reprezentował Prezes Krystian Karol Krasowski oraz nasza Liderka Katarzyna Zwiotowska. Podczas spotkania Prezes OMZZ PPwOZ na prośbę dyrektora przedstawił Związek – podzielił się spostrzeżeniami, postulatami. Następnie został przedstawiony uczestnikom stan finansów oraz plan na rok 2022 – odnośnie m.in funduszu socjalnego.

Po spotkaniu z dyrekcją mieliśmy czas na zorganizowanie rozmowy z pracownicami – jednocześnie członkiniami naszego związku. Podczas spotkania podjęliśmy bardzo wiele istotnych tematów m.in. dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz świątecznych czy nowej siatki płac.