Usunięcie danych

aby usunąć dane z witryny/aplikacji do logowania proszę napisać na adres ppwoz2020@gmail.com