Ważne wydarzenia

Spotkanie z Marszałkiem Sejmu i Posłami Lewicy!

W dniu 01.02.2022 roku  Prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia spotkał się w Sejmie RP z Wicemarszałkiem, Panem Włodzimierzem Czarzastym. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści Klubu Poselskiego Lewicy : Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł Maciej Konieczny, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy odpowiedzialna za kontakty ze związkami zawodowymi oraz Dariusz Standerski, dyrektor KP Lewica ds. legislacyjnych.

Prezes OMZZ PPwOZ przedstawił ogólną sytuację personelu pomocniczego, potrzebę interwencji w poszczególnych placówkach, oraz potrzebę zmian w ustawie o lecznictwie. Otrzymaliśmy zapewnienie pomocy Posłanek i Posłów Klubu Lewicy, oraz działaczy Nowej Lewicy. Parlamentarzyści przyłączyli się do akcji #popoeramyniemedycznych – za co bardzo, ale do bardzo dziękujemy!