ARCHIWUM

Spotkanie z Posłem!

W dniu 02.03.2021, przed spotkaniem z Marszałkiem Senatu – Koordynator Projektu spotkał się z naszym Dobrym Duchem – czyli Panem Posłem Grzegorzem Napieralskim – który od kilku miesięcy wspiera Nas – nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.
Dzięki uprzejmości Pana Posła – miałem możliwość przedstawienia naszej sytuacji, postulatów i oczekiwań Rzecznikowi KP Koalicji Obywatelskiej. Pan Poseł Jan Grabiec wyraził chęć współpracy, przekazania informacji Posłankom i Posłom klubu.