Działalność,  Dzieje się!,  Spotkania!

Podsumowanie 2022 roku

Podsumowanie 2022 Roku

31.12 – to zazwyczaj czas na podsumowania, również dla nas – jednej z najmłodszych organizacji związkowych. 
2022 rok – był czasem trudnym, intensywnym, bez spektakularnych  sukcesów. Pomimo tego był to też czas dobry – czas nauki, małych kroków, wielu wyzwań które nie zabiły, a wzmocniły. To czas zdobywania nowych partnerów, wsparcia politycznego, rozmów… Można to zestawienia – to podsumowanie nazwać aktywnością-  prezesa OMZZ PPWOZ 

STYCZEŃ

21.01 – WARSZAWA 
odbyło się Walne Zebranie Członków OMZZ PPWOZ podczas którego wybraliśmy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną

LUTY

01.02 WARSZAWA
Spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ z Wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz Parlamentarzystami KP Lewica

14.02 Ostrowiec Świętokrzyski 

–  Prezes OMZZ PPWOZ składa doniesienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora ZOZ 
–  Wspólna konferencja prasowa Posła Andrzeja Szejny (KP Lewica) oraz Prezesa Krystiana Krasowskiego 
– Kontrola Poselska Posła Szejny w ZOZ Ostrowiec

18.02 WARSZAWA 
Spotkanie Prezesa Krystiana Krasowskiego, Marty Sasin, Katarzyny Zawitowskiej z Posłanką na Sejm RP – Magdaleną Biejat (KP Lewica, Razem). MARZEC

17.03 Chełm 
odbyło się spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ Krystiana Krasowskiego z liderką Anną Rojewską, Małgorzatą Dawidziuk   oraz z Dyrektor placówki – dr Kamilą Ćwik

13.03 WARSZAWA
Meble w burze skręcone. Można uznać ten dzień za otwarcie siedziby OMZZ PPOWZ

22.03 Elbląg  
spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ  Krystiana Karola Krasowskiego z Sylwią Stokłos liderką, Dyrekcją placówki oraz członkami naszej organizacji 

23.03. PŁOCK
spotkanie Dyrekcji Szpitala Zespolonego w Płocku w którym udział wzięły wszystkie organizacje związkowe działające w placówce. OMZZ PPWOZ reprezentował Prezes Krystian Krasowski  oraz Liderka w WSZ w Płocku – Katarzyna Zawitowska. Po tym zebranku spotkaliśmy się z członkami naszej organizacji.

27.03 WARSZAWA
Prezes OMZZ PPWO 
Krystian Karol Krasowski wziął udział w połączonych Sejmowych Komisjach  Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia – dot. pracowników niemedycznych 

KWIECIEŃ

1.04.2022 PŁOCK
odbyło się spotkanie w WSZ w Płocku  w którym udział wziął Poseł na Sejm RP Adrian Zanberg, Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski oraz Liderka Katarzyna Zawitowska oraz członkowie naszej organizacji. Po tym spotkaniu Pan Poseł spotkał się z Dyrektorem placówki. Tematem był m.in. dodatki covidowe.

04.04.2022 ŁOMŻA
Spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ Krystiana Krasowskiego z liderką Bogumiłą Grzymałą z członkami naszej organizacji w Łomży oraz z Dyrektorem placówki – Jarosławem Pokoleńczukiem

15.04.2022 RADOM

odbyło się spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ Krystiana Krasowskiego , Liderki Marty Sasin  z członkami naszej organizacji w Radomiu – w spotkaniu na nasze zaproszenie udział wzięła Posłanka na Sejm RP – Magdalena Biejat (Razem). Po spotkaniu miało odbyć się spotkanie w Urzędzie Miasta w który udział wziąć miał m.in. Dyrektor Radomskiego Szpitala

Specjalistycznego. Niestety nie dotarł.

22.04.2022 RADOM

Posłanka Magdalena Biejat (KP Lewica, Razem), Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski, Liderka Marta Sasin spotkaliśmy się ponownie w Radomiu, gdzie tym razem przybył Dyrektor RSS – niestety nie doszło do przełomu w sprawie przywrócenia dodatków za pracę w porze nocnej, niedzielę i święta.

26.04.2022 ŁÓDŹ 
odbyło się spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ  Krystiana Krasowskiego, liderki Agnieszki Romańczuk z Dyrekcją placówki oraz organizacjami związkowymi w  Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

MAJ

1.05 WARSZAWA

Członkowie/ członkinie naszej organizacji wraz z Prezesem OMZZ PPWOZ wzięli udział w pochodzie pierwszomajowym – z okazji święta pracy. Wydarzenie było organizowane przez Związki Zawodowe oraz Lewicę. Była to również okazja do rozmowy z Posłami oraz zrobienia sobie z nimi zdjęć.

17.05. Warszawa.

Spotkanie Prezesa OMZZ PWOZ Krystiana Krasowskiego z Posłanką na Sejm RP, Marceliną Zawiszą w siedzibie partii Razem – tematem spotkania była potrzeba zmian ustawowych dotyczących dodatków za pracę w święta, niedziele dla pracowników niemedycznych.

19.05. Warszawa

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski, Wiceprezes OMZZ PPWOZ Krystian Łoziński oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OMZZ PPWOZ Marta Sasin wzięli udział w spotkani w Ministerstwie Zdrowia – z Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakubem Bydłoniem  oraz wicedyrektor Departamentu Rozwoju Kadry Medycznej Edytą Gadomską. Tematem spotkania była m.in. sytuacja płacowa personelu pomocniczego.

25.06 Warszawa –

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia dot. minimalnego wynagrodzenia…

25.06 Warszawa –

prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia dot. minimalnego wynagrodzenia

 

27.05 Warszawa.

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w Seminarium pt. kształtowanie dobrego klimatu w miejscu pracy w obliczu zagrożeń psycho-społecznych. Walka o wysoką produktywność polskiej pracy organizowanego przez Katedrę Polityki Społecznej SGH w Warszawie.

30.05 Sanok.

Spotkanie Prezesa OMZZ PPWOZ Krystiana Krasowskiego z przedstawicielkami naszej organizacji w ZOZ Sanok. Była również chwila na rozmowę z dyrektorem placówki. 

CZERWIEC

2.06 Lublin.

W spotkaniu ze związkowcami z SPSK nr 4 oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego udział wziął Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski, Wiceprezes OMZZ PPWOZ Krystian Łoziński oraz Liderzy : Grzegorz Hejno, Krzysztof Raszkiewicz, Bożena Jakubusek, Anna Skóra, Ewa Sokołowska

3.06 Warszawa 

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski, na zaproszenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażeja Pobożego – wziął udział w spotkaniu organizacji związkowych działających w CSK MSWiA w Warszawie, Dyrekcji placówki  – tematem spotkania były wątpliwości dot. ustawy o powołaniu Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

08.06 Warszawa

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej komisji Zdrowia – której tematem była ustawa o minimalnym wynagrodzeniu

23.06 Warszawa – prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej komisji Zdrowia – której tematem była ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
Po Komisji Prezes Krasowski dołączył do przedstawicieli OMZZ PPWoZ którzy w czarnych koszulkach wyrazili solidarność z koleżankami i kolegami niemedycznymi.

Nasi związkowcy, którzy nie mogli przybyć pod Sejm ubrali czarne koszulki w pracy/domu.

8.07 Busko Zdrój

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski – spotkał się po raz pierwszy z członkiniami naszej organizacji w Busku Zdroju, w którym udział wzięły oczywiście Liderki Barbara Wojtas oraz Iwona Walocha. Swoją obecnością zaszczycił nas również Dyrektor placówki – Grzegorz Lasak

13-15.07 Sofia 
na zaproszenie Szkoły Głównej Handlowej Prezes Krystian Karol Krasowski wziął udział w konferencji dot. partycypacji pracowników. Konferencja organizowana była w Sofii (Bułgaria)

19/20.07 Grudziądz.

Pierwszego dnia Prezes Krystian Krasowski spotkał się z częścią związkowców oraz Liderkami Elżbietą Elminowską oraz Anną Lamkowską – spotkanie przy kawie na mieście. W drugi dzień oficjalne związkowe spotkanie na terenie szpitala.

26.07 ŁOMŻA 

Spotkanie Prezesa  Krystiana  Krasowskiego, Liderki Bogumiły Grzymały, Katarzyny Magdziak  OMZZ PPWOz Krystiana ze związkowcami oraz wicedyrektorem placówki 

29.07  Tuszyn

odbyło się spotkanie z Liderką Agnieszką Romańczuk oraz związkowcami w szpitalu w Tuszynie, który jest częścią w  Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

SIERPIEŃ

4.08 SŁUPSK

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski spotkał się ze związkowcami w Słupsku. To była dobra okazja do posłuchaniach o troskach Sekretarek Medycznych.

 

10.08 PUŁAWY

odbyło się spotkanie Dyrekcji Szpitala w Puławach z organizacjami związkowymi tam funkcjonującymi. Nasz związek reprezentował Prezes OMZZ PPWoZ oraz Liderka Iwona Szypulska. Tematem była ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Po spotkaniu – Prezes odbył rozmowę ze związkowcami.

20.08 POZNAŃ

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski  na zaproszenie Młodej Lewicy wziął udział w konwencji stowarzyszenia. Była to okazja do przekazania kliku słów dot. personelu pomocniczego w ochronie zdrowia. Wydarzenie odbyło się w Poznaniu.

29.08 Ślesin k./Poznania

  Na zaproszenie Młodej Lewicy Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w „Szkole Letniej Lewicy” – gdzie była możliwość szerszego porozmawiania o sytuacji personelu niemedycznego – pomimo że tematem były samorządy i ochrona zdrowia. Współpanelistą  był Poseł Marek Rutka

WRZESIEŃ

12.09 WARSZAWA

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski zorganizował spotkanie w którym oprócz niego udział wzięła Beata Duda – sekretarz zarządu (liderka Wrocław ) Marta Sasin – przewodnicząca komisji rewizyjnej, mec. Mariusz Toczek, przedstawiciele OMZZ PPWOZ z Polski – m.in. Płocka, Tarnowa, Radomia, Grudziądza, Gdyni, Elbląga, Brzozowa, Lublina – oraz zaproszeni Parlamentarzyści : Senator Beata Małecka – Libera (KP KO, PO) przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia, Poseł Dariusz Klimczak (KP KP, PSL) Wiceprezes PSL, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, Posłanka Marcelina Zawisza członkini Sejmowej Komisji Zdrowia(KP Lewica, Razem) wraz z Dyrektorem Biura Poselskiego Jerzym Przystajko , Posłanka Monika Wielichowska (KP KO, PO), z ramienia Posłanki Magdaleny Biejat przybyła Wiktoria Popławska, z ramienia Młodej Lewicy Amelia Jangas, a Stowarzyszenia Zjednoczenie Przewodniczący Grzegorz Szczepański, oraz Jaśmina Kasenko – członkini komisji rewizyjnej. Tematem była oczywiście sytuacja pracowników niemedycznych.

Ten dzień też był okazją oficjalnego otwarcia nowego, większego lokalu naszej siedziby.

PAZDZIERNIK

11.10  WARSZAWA
W Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa dotycząca złożonego prze KP Lewica projektu ustawy przywracającej dodatki za pracę w święta, niedzielę, i w porze nocnej. To projekt Poselski ale czujemy się poniekąd jego autorami – Dziękuję posłance Marcelinie Zawiszy oraz Panu Jerzemu Przystjko za ten projekt. W konferencji oprócz Posłanki Zawiszy oraz Prezesa OMZZ PPWOZ udział wzięły liderki – z Płocka, Lublina, Radomia

17.10 LUBLIN

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski spotkał się ze związkowcami w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wyszyńskiego w Lublinie. W spotkaniu udział wzięła liderka Anna Koguc oraz zaproszona przez Prezesa – Posłanka Marta Wcisło (KO). W tym samum dniu Prezes, Liderka, oraz przedstawiciele załogi spotkali się z Dyrektorem placówki

26.10 WARSZAWA

Prezes Krystian Krasowski spotkał się w siedzibie OPZZ z przewodniczącym centrali – panem Andrzejem Radzikowskim

LISTOPAD

3.11. WARSZAWA

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wraz Liderką wziął udział w spotkaniu Dyrekcji Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej z przedstawicielami m.inn. Biura Polityki Zdrowotnej m.st. WARSZAWY.

4.11 ŁOMŻA

– Prezes OMZZ PPWOZ  Krystian Krasowski wraz z Liderką Bogumiłą Grzymała wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej WSS w Łomży. We punkcie „wolne wnioski” Prezes Krasowski upomniał się o pracowników niemedycznych, których objęto skandalicznie niską podwyżką.

14.11 WARSZAWA

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji MSWIA oraz Zdrowia. Tematem komisji była rządowa ustawa o powołaniu Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

15.11  LUBLIN

odbyło się spotkanie z Dyrekcją, oraz prawnikiem placówki  WSS im. Wyszyńskiego w Lublinie, w którym udział wziął Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski, Liderka Anna Koguc oraz nasz mec. Mariusz Toczek

21.11 Warszawa 

Spotkanie z dyrekcją szpitala Wolskiego 

Spotkanie z organizacjami związkowymi  dzielącymi w CSK MSWiA 

25.11 BUSKO ZDRÓJ 

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski wraz Liderkami Barbarą Wojtas, Iwoną Walochą wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej. W wolnych wnioskach Prezes podjął temat zwalniania pracowników, oraz nie przedłużania umów. 

27.11 – Warszawa.

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Karasowski, na zaproszenie Partii Razem wziął udział w konwencji podczas której m.in. ogłoszono wyniki wyborów współprzewodniczących partii.

29.11 BYTOM

to dzień spotkania Prezesa OMZZ PPWOZ z Liderami z Bytomia – Anią Zdanuk  oraz związkowczyniami. W spotkaniu udział wziął Dyrektor placówki mgr. WOJCIECH MICHALIK

8.12 WARSZAWA

Senat RP. Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Krasowski spotkał się z Przewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia – Beatą Małecką – Liberą. Tematem rozmowy była ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA

13.12 Warszawa

Prezes OMZZ PPWOZ Krystian Karol Krasowski wraz z Przewodniczącą ZZ Pracowników MSW i AP – Beatą Kalicką wzięli udział w posiedzeniu połączonych senackich komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia. Tematem komisji była ustawa o powołaniu Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

29.12 Brzozów

 Prezes Krystian Krasowski wraz Liderką Małgorzatą Śnieżek w towarzystwie naszych związkowczyń wziął udział w spotkaniu z Posłem na Sejm RP  (Lewica) – Wiesławem Bużem oraz Stanisławem Szałajko – przewodniczącym brzozwiskich struktur Lewicy – tematem była sytuacja pracowników sprzątających, w kontekście realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Następnie wszyscy spotkali się z Dyrekcją placówki w celu omówienia możliwości wyjścia z sytuacji. Przełomu nie było, nie padła żadna propozycja – nie mniej jednak ustalono, że można dojść do porozumienia…

Do tego trzeba doliczyć pisma (było ich w tym oku około półśpiąca), niezliczone maile, rozmowy telefoniczne, live na Facebooku, spotkania z liderami, rozmowy z Posłami i Posłankami. 

To był bardzo ważny rok… ale oby następny mógł przynieść owoce na które wszyscy czekamy.