Elementor #2744

Związki Zawodowe

Jednym z założeń projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia jest powołanie Związków Zawodowych. 
Jest to podstrona, na której publikować będziemy postępy w realizacji tego założenia. Obecnie zbieramy osoby chętne do powołania grupy założycielskiej. Ustawa wymaga dziesięciu osób. W ramach grupy założycielskiej konieczny będzie przyjazd do Warszawy.
Osoba zgłaszające się muszą być pracownikiem Ochrony Zdrowia – jako salowy/ salowa (lub salowy z umową jako pracownik gospodarczy), Sanitariusz (sanitariusz szpitalny, noszowy) sekretarka/ rejestrator medyczny oraz kierowca (niemedyczny) karetki. 
Zgłoszenia proszę wysyłać na ppwoz2020@gmail.com

W dniu 29.11.2021 roku na posiedzeniu Zarządu przyjęto deklarację członkowską Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia (uchwała nr 1/2021) 

Deklaracje członkowskie należy przesłać (najlepiej w formie zbiorczej z jednej placówki co ułatwi nam pracę rejestracyjną) na adres siedziby Związku :

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia

ul. ERAZMA CIOŁKA, nr 15, lok. 303,  01-445 Warszawa

  1. Proszę przesyłanie deklaracji wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym priorytetowym! 

oraz uchwałą nr 2/2021 Zarząd ustalił listę grup zawodowych mogących przystąpić do Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia i są to:

  • Salowe /Salowi
  • Sanitariusze, Sanitariuszki / Sanitariusze, Sanitariuszki  szpitalni 
  • Kuchenkowe / Kuchenkowi  pracownicy dystrybucji 
  • Pracownicy gospodarczy – wykonujący pracę na oddziałach z zakresami obowiązków przypisanymi dla  Salowych/ Sanitariuszy/ kuchenkowych/ Transportu wewnątrzszpitalnego lub sanitarnego
  • Sprzątaczki – wykonujące czynności służbowe na izbach przyjęć / oddziałach szpitalnych 7. Rejestratorki medyczne – wykonujące czynności służbowe na Izbach Przyjęć / Szpitalnych oddziałach  ratunkowych 
  • Sekretarki, Sekretarze  / Rejestratorki, Rejestratorzy Medyczni  – wykonujące czynności służbowe na oddziałach szpitalnych  
  • Niemedyczni kierowcy karetek – transportu sanitarnego  
Miło mi poinformować, że 17.11.2021 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO zarejestrował
‼️Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia!‼️

Do czasu udostępnienia deklaracji  chętnym do przystąpienia do OMZZ PPWOZ – chcielibyśmy zorientować się ile osób wyraża wolę wstąpienia do Związku Zawodowego. W tym celu stworzyliśmy listę, którą dobrowolnie można wypełnić i podpisać . wypełnione listy proszę o przesłanie na adres mailowy ppwoz2020@gmail.com

Zaczynamy proces rejestracji OMZZPPwOZ

W dniu 5 Października 2021 roku czyli dokładnie w pierwszą rocznicę powstania projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia – spotkaliśmy się w Warszawie. Wydarzenie nie miało wyłącznie na celu świętowania rocznicy, ale czegoś na co czekaliśmy od lat - rozpoczęcia procesu rejestracji Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Duża grupa założycielska, licząca 17 osób – wierzących w to, że zaczynamy tworzyć historię! I tak też będziemy podchodzić do tego wydarzenia. Nad całością spotkania czuwał mecenas Michał Dziubak. Przewodniczącym spotkania został kolega Krystian Łoziński, a protokolantem Krystian Karol Krasowski. Jednogłośnie przyjęty został Statut organizacji, oraz skład komitetu założycielskiego : Krystian Karol Krasowski, Krystian Łoziński, Beata Duda. Po złożeniu podpisów – zaczęliśmy proces rejestracji – dokumenty zostaną złożone przez mecenasa w warszawskim sądzie. Będziemy cierpliwie czekać na decyzję.