OMZZ.PPWOZ.55,  Regiony

Spotkanie w Sochaczewie

Na zaproszenie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, w dniu 22.03.2023 r. odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi działającymi w placówce. Inicjatorem spotkania był NSZZ Solidarność. Tematem spotkania była sytuacja dot. Społecznego Inspektora Pracy, oddziału ginekologii, współpracy pomiędzy związkami a dyrekcją oraz zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie .  OMZZ PPWO reprezentował  prezes związku oraz Liderka Urszula Migda i wiceliderka Justyna Dąbrowska. Prezes Krasowski przedstawił stanowisko naszej organizacji dotyczące norm zatrudnienia, kodów zawodowych, stanowiska związku dot. Umów tzw. Śmieciowych. Pan Dyrektor przedstawił swoje stanowisko, jednocześnie zapewnił, że zadba o grupę pracowników niemedycznych – chociażby w kwestii lipcowych podwyżek nie zamierza uchylać się od ustawowego obowiązku ustalania wynagrodzenia dla  pracowników pomocniczych/ niemedycznych. To zapewnienie cieszy, aczkolwiek zawsze trzymamy dystans do takich zapowiedzi.

 

Po spotkaniu  zarówno Solidarność jak i OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia wyrazili chęć współpracy na rzecz pracowników. Co oczywiście cieszy – bo pokazuje, że na szczeblu zakładowym możliwa jest współpraca.